Baby Boomers'dan Kristalleşen Nesle Uzanan Elli Yıllık Yolculuk

15-03-2018
  • Image

İnsanoğlunun dünya üzerinde nefes almaya devam etmesi ile birlikte toplumsal değişmenin de yaşanılması kaçınılmazdır. İnsanların inançlarında, yaşayış biçimlerinde, kültürlerinde meydana gelen bu değişimler farklı jenerasyonları doğurur. Bu jenerasyonların her birinin, bir olay yada durum karşısında gösterecekleri davranış biçimleri ya da yaşadıkları dönemin teknolojisine, o dönemde hakim olan popüler kültür ögelerine bağlı olarak ilgi alanları farklılıklar gösterebilir. Bu durum bu kuşaklar arasında çeşitli çatışmalar yaşanmasına neden olur.     
En güncel rakamlarla dünya nüfusu 7.60 milyarı geçmiştir. Milyarlarca insan arasında şu an dünya üzerinde birlikte nefes almaya devam eden 4 farklı jenerasyon bulunmaktadır. Baby Boomers, X, Y ve Z jenerasyonları. Peki bu jenerasyonları birbirinden ayıran özellikler ve bu farklı jenerasyonların dünyasında hakim olan etkili iletişim biçimleri nelerdir? 

Baby Boomerlar, ikinci dünya savaşının ardından nüfusun düşmesiyle birlikte nüfus artışına yönelik yapılan çalışmalar sonucu nüfus artışında patlama yapmış nesildir. Şu anda yaşları 50-70 arasında değişen bu neslin ortaya çıkmasıyla beraber dünya üzerinde yeni bir hedef kitle, yeni bir pazar ortaya çıkmıştır. Gazeteci Tom Wolfe tarafından “Ben Kuşağı” olarak adlandırılan jenerasyon, değişime ve yeniliklere kapalı özellikleriyle dikkat çeken bir jenerasyon olmuştur. Teknolojik gelişmelerin henüz şu anki seviyeye ulaşmamış olduğu bir dönemde dünyaya geldiklerinden,  teknolojiyle kendilerinden sonraki kuşak kadar çok haşır neşir olamayan bu kuşağın iletişim süreçlerinde aktif olabilmesini sağlamanın en önemli adımı onlara, ilgili konular hakkında bilgilendirici içerikler sunarak konuya dahil olmalarına imkan tanımak.                     

Baby Boomers’ın ardından gelen soğuk savaşın çocukları yani X kuşağı için durum biraz daha farklıdır. “Kayıp Nesil” olarak da adlandırılan bu nesil iş konusunda oldukça disiplinli ve çalışkandır. Bu yüzden diğer jenerasyonlara göre daha geniş bir gelire sahip olan X jenerasyonunu etkileyecek iletişim kanalları daha farklıdır. Y kuşağına göre vaktini daha fazla sosyal medyada geçiren bu jenerasyon, özellikle YouTube’da son dönemde revaçta olan “Nasıl Yapılır?” Ya da “DIY” tarzı bilgilendirici videolar izlemekten hoşlanan X jenerasyonunun kullandıkları markalara bağlılıkları diğer nesillere göre daha fazladır. Bunun en önemli sebebiyse, teknolojiye yakınlığı ve araştırma yapma oranlarının Y kuşağına daha yakın olmasına rağmen, değişime ve yeniliğe açık olma derecelerinin Baby Bomeers’a daha yakın olmasıdır. Bu yüzden X jenerasyonunu etkileme noktasında video temelli oluşturulmuş içeriklerle birlikte bilgiye kolay yoldan ulaşmalarını sağlamak daha sağlıklı bir ikna süreci oluşturacaktır.                                

Otoriteye bağlı ve oldukça katı bir çalışma disiplinine sahip X kuşağının aksine otoriteyi sevmeyen, yenilik ve değişim aşığı, meraklı orta yaşlı ve  gençlerden oluşan Y kuşağının bu özelliklere sahip olmasının en önemli sebebi teknolojinin ve internetle iç içe olmalarıdır. 

Sosyal medyayı oldukça aktif biçimde kullanan bu kuşak için popüler kültür ürünleri ve daha fazla beğenilme arzusu son derece önemlidir. Herhangi bir konuda ikna olmak için sosyal medyadaki yorum ve beğenileri çok fazla dikkate aldıklarını göz önünde bulundurduğumuzda Instagram ve YouTube gibi mecraların bu jenerasyonu ikna etmede en önemli kanallar olduğunu söylemek yanlış olmaz.                                                         

1996 ve 2010 yılları arasında doğanların oluşturduğu Z jenerasyonunu etkilemek ve ikna etmek için çok az zamanınız var, araştırmalara göre sadece 8 saniye! Çünkü teknolojiye bağımlı, hayatının her alanında yenilik; değişim ve teknoloji olan bu nesil,  kısa ve pozitif biçimde hazırlanmış, kendilerinin de bir şeyler katabileceği tarzda içerikleri takip etmekten zevk alıyor. Bu yüzden Scorp, musical.ly gibi video tabanlı uygulamalar bu jenerasyonu ikna etmede en yararlı uygulamalar olacaktır. 

Son olarak pazarlama ve ikna süreçlerinde hedef kitlenin ve bu kitleye yönelik kanalların doğru seçilmesi çok önemli bir aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında bu bireylerin zevk ve beğenileri, dünya algıları da bu sürecin birer parçası olmaktadır. Tüm bunların ekseninde çizilmiş bir ikna stratejisi, doğru bir pazarlama biçimidir. 

 


En Yeniler

Image
2018-03-15
Baby Boomers'dan Kristalleşen Nesle Uzanan Elli Yıllık Yolculuk
Daha fazlası